Bestuur


INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 45 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. Bijna 9.500 leerlingen bezoeken onze scholen. INNOVO heeft 700 leerkrachten in dienst en ruim 200 medewerkers met ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving. 
Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur: dhr. Bert Nelissen is hiervan de voorzitter. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die een controlerende taak heeft ten aanzien van de vastgestelde doelen. Het College van Bestuur houdt kantoor aan de Ruys de Beerenbroucklaan 29A te Heerlen. Hier is ook het servicebureau gevestigd dat ondersteuning biedt aan de scholen en het college. Op het servicebureau zijn deskundigen werkzaam in de disciplines financiën, huisvesting, ICT, administratie, personele, juridische en onderwijskundige zaken.
 
Postadres
Postbus 2602,
6401 DC Heerlen
Bezoekadres
Ruys de Beerenbroucklaan 29a
6417 CC Heerlen
Telefoonnummer: 045 5447144
Email: mail@innovo.nl
Website:  www.innovo.nl