Schooladviescommissie

Bij Stichting INNOVO kan aan iedere school een Schooladviescommissie (SAC) verbonden zijn.  Ook op onze school is er een SAC. De leden van de SAC zijn ouders van onze school. De bevoegdheden van de SAC zijn: gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur over alle zaken die op de school betrekking hebben.  Het aantal leden moet minimaal 3 zijn. De zittingsperiode is 4 jaar. Om de 2 jaar treedt de helft van het aantal leden volgens een opgesteld schema af. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar.