Welkom op de website van basisschool De Triangel

Belangrijk nieuws! 

Beste ouders en verzorgers,
Via de media bent u ongetwijfeld geïnformeerd over het besluit van het kabinet om het onderwijs en de kinderopvang te sluiten vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met in ieder geval maandag 6 april 2020.

Dit betekent voor u concreet:
- dat uw kind in deze periode de school niet kan bezoeken;
- tenzij er geen alternatieven zijn, kunnen kinderen van ouders werkzaam in vitale beroepen wel naar school komen voor opvang;
- vanaf maandag 16 maart organiseren wij eerst de opvang en vervolgens pakken wij de verzorging van onderwijs op en daar hebben wij even de tijd voor nodig.

Vragen
Als u vragen heeft over deze maatregelen, dan kunt u terecht bij de directeur van de school. De GGD heeft een callcenter geopend waar u terecht kunt met uw vragen over het coronavirus. U kunt hier dagelijks 24 uur gebruik van maken via 088-8805005. U kunt ook gebruikmaken van de website www.rivm.nl.
Wij begrijpen heel goed, dat ook u zeer geraakt wordt door deze vergaande maatregelen in het kader van het tegengaan van de verdere verspreiding van het coronavirus. Wij rekenen op uw begrip en uw  medewerking om hier samen het hoofd aan te bieden.

Met vriendelijke groet,
INNOVO | Onderwijs op Maat
Bert Nelissen en Nicole van Wolven, College van Bestuur


Fijn dat u er voor gekozen hebt om onze website te bezoeken. U kunt hier veel informatie vinden en een indruk krijgen van onze school.  De school is gehuisvest in het Kindcentrum "De Kindercirkel" in Gulpen. Binnen dit mooie Kindcentrum zijn ook nog diverse andere partners gehuisvest zoals onze collega 's van SBO Bernardus, peuterspeelzaal De Slotmuisjes, kinderdagopvang Hupsakee, de Buiten Schoolse Opvang Stoer en daarnaast zijn de partners van het Centrum Jeugd en Gezin ondergebracht binnen dit Centrum. Samen met SBO Bernardus nemen we het onderwijs voor onze rekening. De groepen van beide scholen zijn zo in het gebouw geformeerd dat de bouwen/units van beide scholen bij elkaar geplaatst zijn.
Beide scholen nemen zoals eerder genoemd, het onderwijs voor hun zorg. Het blijven twee aparte scholen met hun eigen identiteit, een eigen onderwijsconcept en de daarbij behorende doelgroep. We werken wel intensief samen en maken gebruik van elkaars expertise.
Onze gezamenlijke collectieve ambitie:
 

"de leerling centraal zetten op het Podium van het Leven".Maak kennis met de Kindercirkel! 
Klik op onderstaande afbeelding om een kijkje te nemen in het gebouw van de Kindercirkel!