Schooltijden

We starten de school elke dag om 8.45 uur. De leerlingen kunnen inlopen vanaf 8.35 uur. Vanaf  8.25 uur is er toezicht op het schoolplein.
 
Maandag 8.45 uur - 14.45 uur
Dinsdag 8.45 uur - 14.45 uur  
Woensdag 8.45 uur - 12.45 uur  
Donderdag      8.45 uur - 14.45 uur  
Vrijdag 8.45 uur - Groep 1 t/m 4 tot 12.15 uur
Groep 5 t/m 8 tot 14.45 uur
 
Pauze:
Groep 1 en 2: 10.15-10.30 uur, 12.15-12.30 uur (na de pauze wordt er in de klas gegeten)
Groep 3 t/m 5: 10.32 - 10.47 uur, 12.34 -13.04 uur (12.34 uur eten, 12.49 -13.04 uur naar buiten)
Groep 6 t/m 8:  10.49 - 11.04 uur, 12.32 -13.00 uur (12.32 uur naar buiten, 12.47 - 13.02 uur eten)
(op woensdag is er geen middagpauze).