Samenwerking met SBO Bernardus

Binnen de Kindercirkel bereiden we onze leerlingen voor op de maatschappij die steeds andere vragen en eisen aan ons stelt. Samen met SBO Bernardus nemen we het onderwijs voor onze rekening. De groepen van beide scholen zijn zo in het gebouw geformeerd dat de bouwen/units van beide scholen bij elkaar geplaatst zijn. Beide scholen nemen het onderwijs voor hun zorg. Het blijven twee aparte scholen met hun eigen identiteit, een eigen onderwijsconcept en de daarbij behorende doelgroep. We werken intensief samen en maken gebruik van elkaars expertise.

We hebben een gezamenlijke collectieve ambitie geformuleerd waar we "de leerling centraal zetten op het Podium van het Leven".

Deze collectieve ambitie zijn we steeds meer binnen onze scholen gaan realiseren. Op deze wijze groeien we meer naar elkaar toe en kunnen de leerlingen van onze scholen nog meer profiteren van ons onderwijsaanbod, onze kwaliteit en onze gezamenlijke expertise.