Oudervereniging

De oudervereniging stelt zich het behartigen van de belangen van de leerlingen van de Triangel te Gulpen ten doel en vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur is samengesteld uit ouders van leerlingen.  De oudervereniging organiseert tal van activiteiten voor de leerlingen. Daarnaast ondersteunen zij de school door allerlei hand- en spandiensten te verrichten. Op deze wijze worden de contacten tussen ouders en school bevorderd.

De oudervereniging bestaat momenteel uit de volgende ouders:

Voorzitter: Mirianne Theunissen 
Penningmeester: Bianca Korsten-Wouters
Secretaris: Patty Henssen

Toevoeging vanuit de teamgeleding: Christa Somers & Bart Goffin

We zijn te bereiken via ovdetriangel@gmail.com