Oudervereniging

De oudervereniging stelt zich het behartigen van de belangen van de leerlingen van de Bernardusschool te Gulpen ten doel en vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur is samengesteld uit ouders van leerlingen.  De oudervereniging organiseert tal van activiteiten voor de leerlingen. Daarnaast ondersteunen zij de school door allerlei hand- en spandiensten te verrichten. Op deze wijze worden de contacten tussen ouders en school bevorderd.

De oudervereniging bestaat momenteel uit de volgende ouders:
  • Mevrouw Coolen (penningmeester)
  • Mevrouw Theunissen (secretaris)
  • Mevrouw Lecoeur (voorzitter)
Toevoeging vanuit de teamgeleding: Veronique Lindelauf