Kanjertraining

Zo zijn onze manieren
In een gebouw waar iedere dag zo'n 500 mensen (groot en klein) lopen zijn regels en afspraken over hoe we met elkaar omgaan noodzakelijk. Deze regels en afspraken gaan uit vanuit de gedachte dat ieder te vertrouwen wil zijn en wederzijds respect wil geven en ontvangen.
De Kanjerregels zijn daarom bij ons leidend. Ze staan op diverse plekken in het schoolgebouw. De banner op de afbeelding is te vinden bij de kleuters.
Kinderen leren zich sociaal te gedragen als ze in sociale situaties komen. De school is daarvoor een oefenplaats, een maatschappij in het klein. Hoewel wij denken dat ieder persoontje op onze school het goed wil doen, lukt dat niet altijd. Het is dan belangrijk dat wij als school consequent zijn in het begrenzen van dit gedrag, maar ook oor en oog hebben voor het gevoel en de gedachte waarom het kind dit doet. Als eerste is de veiligheid waarborgen voor het kind en voor de werknemer van belang, daarna de rest.
Zoals u thuis regels en afspraken hebt, zo hebben wij dit ook op school. Met de implementatie van de Kanjertraining hebben wij ook 'zo zijn onze manieren' opnieuw vastgesteld. U vindt dit document HIER. Het document is tevens besproken met de oudercommissie. Wij vinden het belangrijk dat alle ouders en verzorgers hiervan op de hoogte zijn.