Informatie Ouderportaal

Het BasisOnline Ouderportaal is een veilig platform waar het kind centraal staat. Ouders en school houden elkaar in een afgeschermde omgeving op de hoogte en werken met elkaar samen om een optimale ontwikkeling van het kind mogelijk te maken.  Elke ouder ontvangt bij de aanmelding van zijn/haar kind een inlogcode voor dit ouderportaal, zodat zij op de hoogte blijven van alle nieuws op school.
 
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden over het Ouderportaal? Raadpleeg dan de handleiding of het introductiefilmpje.

Mochten er na het bestuderen van de handleiding en/of het bekijken van het introductiefilmpje nog steeds vragen of problemen zijn?
Neem contact op met de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) of stuur een mail naar meester Bart (bart.goffin@innovo.nl).

Kijk regelmatig op deze pagina om de ontwikkelingen omtrent het ouderportaal te volgen!