Aanmelden nieuwe leerling
Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze school. Als uw kind naar de basisschool gaat, is dat een belangrijke stap in zijn of haar leven: in de basisschoolperiode ontwikkelt uw kind zich. Een goede begeleiding is dan van groot belang. Bovendien blijven veel ervaringen uit deze schooltijd je een leven lang bij. Wij streven ernaar voor alle kinderen een goede tijd op de basisschool te realiseren en het beste uit het kind te halen. Daarbij hebben wij kwaliteit hoog in het vaandel staan en zijn we trots op de resultaten van onze leerlingen.
Het is prettig als ouders een weloverwogen keuze maken voor het onderwijs van hun kind. Nieuwe ouders geven we graag uitgebreid informatie over onze school. Wij nodigen u daarom van harte uit om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en/of om onze school te komen bekijken.

Vierjarigen
Ouders die hun kind willen aanmelden op onze school kunnen dit ruim van tevoren te doen. Kinderen van vier jaar mogen een dag na hun verjaardag naar school. Voor die tijd mogen zij nog 5 ochtenden komen wennen. U kunt een afspraak voor kennismaking/inschrijving maken met Bart Goffin. Vervolgens maakt de Specialist Jonge Kind (Kim Duijkers) een afspraak met u voor een intakegesprek, zodat onderwijs en begeleiding goed op elkaar worden afgestemd. Daarna volgt nog een 'warme overdracht' tussen u als ouder, leidsters van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en de leerkracht van groep 1, zodat het kind bij aanvang van de basisschool goed in beeld is.

Leerlingen van een andere school
Kinderen die van een andere school komen, kunnen te allen tijde worden aangemeld. Na een intakegesprek wordt er contact opgenomen met de huidige school voor informatie. Op basis van deze informatie wordt uw kind ingeschreven en toegelaten.

Voor een afspraak kunt u bellen (043-4506150) of mailen naar Bart Goffin (bart.goffin@innovo.nl)