Schoolmaatschappelijk werk

Even voorstellen, onze maatschappelijk werker:

Mijn naam is Jacqueline Verbeek, ik ben werkzaam voor Team Jeugd van de gemeente Gulpen-Wittem.
Een van mijn werkzaamheden is schoolmaatschappelijk werk. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de scholen Traingel en Bernardus.
Ik heb regelmatig overleggen met de IB-ers van school. Ook ouders/verzorgers kunnen een gesprek met mij plannen als ze vragen hebben betreffende hun kinderen die niet gerelateerd zijn aan school.
Heeft u vragen dan kunt u een email sturen naar jacqueline.verbeek@gulpen-wittem.nl. Ik neem dan contact met u op voor het maken van een afspraak.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Verbeek  I    Medewerker team jeugd
Gemeente Gulpen-Wittem